Notové karty pro nejmenší OZNAČENÉ – fáze učení I (home manufacture – domácky vyráběné)

Hra Notové karty - s označením not - je určena pro nejmladší hudebníky. Naučíte se zábavnou formou noty, pomlky a další hudební znaky.

Není vhodné, aby se děti učily notičky až u hudebního nástroje, kde jim zdlouhavé čtení ubírá radost ze hry a komplikuje vztah k nástroji. Cílem hry je naučit děti noty a nejdůležitější hudební znaky mimo nástroj, aby při hraní měly všechny hlavní hudební znaky již osvojeny - dokonce se vzpomínkou na příjemnou hru. Tu si užijí i dospělí, přestože noty třeba neumí.

Součástí hry je návod, jak může rodič dítěti pomoci při učení not a docílit toho, že si děti všechny hudební znaky bezpečně a radostně osvojí. Hra je koncipována tak, že se děti naučí 1. oktávu, potom 2. oktávu a následně další. Je vyrobena ručně (papír v laminátu).

Hru lze použít jako didaktickou pomůcku pro ZUŠ. Věříme, že se při Vaší výuce osvědčí.

Na uvedenou hru se nevztahuje schvalovací doložka MSMT-3908/2017, neboť spadá dle č.j. MSMT-34616/2013 čl. II do ostatních textů a materiálů, kterým se schvalovací doložka neuděluje. 

Velikost: 81 mm * 61 mm * 26 mm

Hmotnost: 94 g

399,00 Kč