Set her Mat-Play 20 a Mat-Play 100

Set Mat-Play 20 a Mat-Play 100 zábavnou formou rozvíjí dětskou představivost a logické uvažování.

Je vhodná pro ty, kdo chtějí zábavnou formou usnadnit žákům 1. a 2. tříd počítání, tj. sčítání a odečítání do dvaceti; a ve společenské verzi MatPlay100 také pro starší děti a dospělé.

Protože společné chvíle s dětmi nic nenahradí. Tato hra Vám umožní trávit s dětmi čas tak, aby počítání nevnímaly jen jako nepříjemný požadavek školy, ale jako běžnou součást života, u které se navíc lze velmi dobře pobavit.

Hry lze použít jako didaktické pomůcky pro ZŠ I. a II. stupně. Věříme, že se při Vaší výuce osvědčí.

(Hry nepodléhají doložce MSMT-3908/2017, neboť spadají dle č.j. MSMT-34616/2013 čl. II do ostatních textů a materiálů, kterým se schvalovací doložka neuděluje).

900,00 Kč

Vše co děláme, děláme pro naše děti. Jsou naše budoucnost.